Monitoring

Monitoring is een instrument om de grip op het energie- en waterverbruik te verhogen. Dit kan van eenvoudig bijhouden van de meterstand en facturen in een spreadsheet tot het per minuut volgen van grote verbruiken via digitale meetregistratie. Al dan niet online te volgen. Met of zonder grote database (sql) en bijbehorend software programma als E-sight of ERBIS. Ook kan via providers een eigen inzicht in de slimme meter geregeld worden.

Bij sommige klanten geldt een verplichting tot monitoring welke door mijn kennis en ervaring passend kan worden ingevuld.

Zo kan monitoring helpen bij het opvolgen van besparingen in het kader van de energiemeldingsplicht (Deb) of acties van uit de SVM regeling.

Voor de eerste aanpak werk ik met modules:

  • instappen, instapmodule: intake en gericht advies voor 3 stappen verder:  € 350,-
  • doorpakken, intake, stappenplan tot en met een actieplan € 600,-
  • in een keer goed, prijs op aanvraag.

monitoring aanvragen

Daarnaast is interim werk voor complexe meetsituaties op bijvoorbeeld campussen en industrieterreinen mogelijk. Hiermee is ervaring opgedaan bij ziekenhuis en universiteiten.

Voor een algemene indruk van monitoring verwijs ik u graag door naar het volgende artikel welke gepubliceerd is geweest in FM magazine en De Energiegids.